Transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi

 • Stikla izstrādājumus atļauts transportēt ar jebkura veida transporta līdzekli atbilstoši kravu pārvadāšanas noteikumiem konkrētam transporta veidam, ar kuru var nodrošināt preces piegādāšanu, to nesabojājot un nedeformējot.
 • Nedrīkst kraut citus izstrādājumus, kas var izraisīt izstrādājuma un iepakojuma bojājumu.
 • Transporta līdzekļa vadītājs ir atbildīgs par kvalitatīvu kravas aiztransportēšanu.
 • Transportēšanas laikā ir jāievēro īpaša piesardzība, lai netiktu sabojātas ne stikla malas, ne stikla virsma.
 • Kravas saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par produktu izkraušanu, glabāšanu.
 • Iepakojuma pārvietošanu, iekraušanu/ izkraušanu veic ar tam atbilstošu tehniku
 • Nav pieļaujama nepiemērotas tehnikas lietošana preci iekraujot/ izkraujot, kā arī iepakojuma stumšana vai vilkšana.
 • Pārvietot, iekraut/ izkraut drīkst tikai pa vienam iepakojumam.


 

 • Stiklam ir jābūt pasargātam no saules staru ietekmes, lietus ūdens, cementa putekļiem, metināšanas dzirkstelēm utt.
 • Ilgstošas uzglabāšanas gadījumā, stikls jāuzglabā sausā un labi vēdināmā telpā, lai stikls neapsūbētu.
 • Stikla īslaicīga uzglabāšana uz statīva ir jāveic tā, kā tas redzams blakus norādītajā attēlā. Būtiski ir nodrošināt labu ventilāciju.
 • Uzglabājot stiklu uz statīva, tam jābūt pasargātam no saules staru ietekmes (karstuma ietekmē var rasties plaisas) un  nedrīkst  saskarties ar grunti.
 • Iepakojumus jāizkrauj vietās, kur nenotiek intensīva tehnikas un cilvēku kustība.
 • Nav pieļaujama sadursme vai mehāniska iedarbība uz stikla izstrādājumiem.
 • BŪTISKI! Pat īslaicīga saules staru ietekme stikla izkraušanas vai montēšanas laikā var izraisīt plaisu rašanos.
 • Dažus speciālos stiklus, piemēram, ugunsdrošos stiklus un stiklus ar pārklājumiem, jāuzglabā iekštelpās, kur tie ir pasargāti no mitruma, aukstuma un UV stariem. Tie jāsargā no tiešu staru ietekmes arī transportējot un uzglabājot. Jebkuras pārvietošanas laikā, stikliem jābūt iepakotiem tādā materiālā, kas nelaiž cauri saules starus. 
 • Stikls vienmēr jāuzglabā stāvus.
 • Stikls jānovieto taisnā leņķī pret pamatu, kam jābūt sausam un mīkstam.
 • Pamatam jābūt virs zemes līmeņa, lai tajā neuzsūktos mitrums un nerastos bojājumi.

Ja Jums ir interese par mūsu produkciju un projektiem, kā arī citu jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktformu.

Transportēšana un uzglabāšana          © SIA "Transparence" @ 2012

Izstrādātājs: WebMaking.Lv - Mājas lapu izstrāde