Böjning av packning 

 

 

Två former av tekniker används för att tillverka packning vid tillverkning en av glasisoleringsenheterna.Ett s
ätt att tillverka en ram i fyra separata sågade delar. I detta fall är den huvudsakliga nackdelen
icke åtsittande skarvar vid de främre hörnen
. På grund av ökade yttre diffusion uppstår, absorberar
absorbenten fukt snabbare och förkortar livslängden på de isolerade glasenheterna
.

 

Vid tillverknkng av packningarna använder  vi oss av en särskild robot för böjning, som formar rätta vinklar och böjar av packningarnas hörn, i de rätta vinklarna.
En s
ådan teknik tillåter överskott av fukt att penetrera fogarna. Därmed är gasenheterna mer resistenta mot mekanisk belastning och och läckage av ädelgas (argon, krypton) som minskar vilket resulterar i en ökad produkttillförlitlighet och hållbarhet.

 

Utrustningen „LOMBARDA” böjer aluminum och varm packning. För övrigt, för att skapa olika utformningar är det inte nödvändigt att såga profilen, de böjs vilket ökar exploateringen och
motståndet av gas
– argon.

Utrustning för böjning av packning          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development