Fastsättning och förpackningsbestämmelser

“A” – formad ställning används vid transport av tillverkade produkter där våra glas arrangeras i formen av en “pyramid” från de största glasen (taget i beaktande storleken och ytans area), genom att placera dem i den allra djupaste delen av ställningen till de minsta yttre dimensionerna.

Kork-silikon packningar placeras mellan produkterna, vid hörnen och de ställen där glasprodukterna ska fastsättas. Om en produktdimension är över 2 m2, placeras packningarna över hela ytan,  inte mindre än 8 enheter per 1 m2.

 

Glasprodukter placeras, taget i beaktande typ av transportkapacitet.

Om du är intresserad av våra produkter och projekt eller har några frågor, vänligen kontakta oss genom följande kontaktformulär.

Förstärkning och emballage          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development