Träställning – lastning/lossning

Transporten av träställningen görs av en lastbil med standardbredd vid lastningsområdet med lastning och lossning av objekt med bil från sida. Lastningen av träställningar med lasthissar eller med automatisk kran utförs genom att använda en trä eller metallanordning (längd 750 mm), som placeras mellan ställningen och kranens tygband. Taget i beaktande att den bakre delen av transportbilen är mer exponerad av vägförutsättningar och körräckvidden större än i den främre delen av transportbilen, så lastas ställningarna endast på den främre delen av lastutrymmet. Ställningarna är 750 mm breda och det är möjligt att placera tre ställningar bredvid varandra.


 

För att försäkra sig om ställningens fastsättning, så får inte ställningar placeras bredvid andra typer av laster (t.ex. lastpallar, metallcontaintrar etc).

Ställningar med liknande höjd och längd placeras i en rad.  Mellanrummet mellan raderna är

150-200mm.

När en ställning placerats, så fixeras träplankorna (dess tjocklek är 40mm). Planerna är lagda tvärs genom varje rad och skruvas med skruvar (4.2 x 75) till varje ställning.

Om raden med ställningar är upp till 1200mm lång måste den säkras av en bräda i mitten av raden; dock om längden är över 1200mm – 2 planer ska användas. Föraren grupperar fabriksremmar för att spänna upp till plankorna. Längden på plankorna ska beräknas med en rem till plankan som ska spännas.

Remmen får inte vidröra glasprodukterna.

 

Metallram lastning/lossning

 

Lastning av ställningar utförs av en gaffeltruck (Bild 1) eller vinsch med lämplig förstärkning av ställningarna (Bild 2).

             Bild.1                                            Bild.2

 

Metallställningen placeras om två på en linje, parallellt med logitudialaxeln för fordonet.

 

Förstärkningen görs av föraren. Han förstärker och ser till att bältet når till botten av ställningen och spänner det. Spännet får inte beröra glasprodukterna.

Om du är intresserad av våra produkter och projekt eller har några frågor, vänligen kontakta oss genom följande kontaktformulär.

Lastnings- och lossningsbestämmelser          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development