Transport och lager

 

 

 • Det är tillåtet att transportera glasprodukterna med den typ av fordon som ligger i linje med transportbestämmelsern för den typ av fordon som kan ombesörja transport utan att orsaka skador.

 • Det är förbjudet att stapla andra produkter som kan orsaka skada på produkter och emballage.

 • Föraren är ansvarig för kvaliteten på transporten.

 • Särskild omsorg måste läggas på transport så att det inte skadar glasets kanter och ytor.

 • Mottagaren ska bära fullt ansvar för lossning och lagring.

 • Emballage hantering, lasting /lossning utförs med lämplig teknik. 

 • Det är förbjudet att använda olämplig teknik vid lasting /lossning av produkter liksom att trycka och dra dem.

 • Bara ett emballage är tillåtet att flytta, lasta /lossa åt gången.

 

 • Glas måste skyddas från solsken, regnvatten, damm av cement, svetsloppor etc.

 • Vid fall av förlängd lagring, glas ska lagras i ett torrt och välventilerat rum för att undvika saltutslag.

 • Det tillfälliga lagret av glas på ställningen ska utföras som det illustrerats i bild. Det är viktigt att ombesörja god ventilation.

 • När glasen lagras på ställningen, måste det skyddas från soljus (värme kan orsaka uppkomsten ) och ska inte beröra marken.

 • Emballage skall lossas vid platser där det inte förekommer intensiva rörelser av teknik och människor.

 • Undvik att kollidera eller verka mekaniskt ut med glaset.

 • NOTERA! Även korttidseffekter av sol på glaset under lossning eller montering kan orsaka sprickor.

 • Vissa speciella glas, som brandresistenta glasoch glas med beläggningar, ska förvaras inomhus, där de skyddas från fukt, kyla och UV strålar. De måste skyddas från direkta strålar under transport och lagring. Under transport eller rörelse ska glaset packas in i ett material som skyddar från genomträngning av solens strålar.

 • Glas skall alltid lagras upprätt.

 • Glas skall placeras med höger vinklar gentemot basen, vilken ska vara torr och mjuk.

 • Basen ska vara förhöjd över marknivå för att undvika penetrering av fukt.

Transport och lager          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development