Emballering I träboxar

Träboxar tillverkas med interna dimensioner som är med 5 cm längre än glasprodukterna. Genom att beräkna det nödvändiga antalet boxar, distribueras glasprodukterna genom att man tar in i beräkningen liknande områden för att uppnå den nödvändiga balansen av boxens vikt.  Den inre ytan av boxen tacks av korrugerad wellpapp.

 

 

Efter att produkterna lags i boxen, monteras delarna av olika material (skum, gummi, 12mm isoleringsmaterial, kartong) bland glasen och boxen. Det sista glaset, innan boxen stängs, täcks
av korrugerad wellpapp. Inpackningen I boxen avslutas med att slutliga plankor spikas fast.

I syfte att stärka boxen och fixera det till ställningen eller vagnen i lagret, måste blocken i varje box fästas på insidan. Denna konstruktion möjliggör att du kan öppna boxen och flytta glasen från ramen utan att spänna upp boxen från ställningen eller vagnen.

 

Basen i boxen måste vara minst 80mm hög för att möjliggöra att produkten kan läggas på en gaffeltruck eller fästas med en lyftkrans remmar.

 

Den maximala vikten för boxen är 1000 kg.

Emballering i träboxar          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development