Ltd "Transparence" är en av de största glastillillverkarna i Lettland, med verksamhet sedan 2003.

 

Vi erbjuder härdat glas, isolerende glasuppsättningar och strukturerad inglasning.

 

Företagets produkter är kända såväl inom som utanför Lettland. Vi arbetar med certifierade

material och i enighet med ISO 9001 ställda krav.

 

Vi erbjuder glas med varierande funktioner som kommer från Guardian, Pilkington, AGC (Glaverbel), Saint-Gobain, Euroglas samt andra glastillverkare.

 

 

Vår personal glädjs över att upplysa dig vid valet av lämpligt glas.

 

 

 

Ltd “Transparence”, i samarbete med Statliga Agenturen för  “Investerings- och Utveckling i
L
ettland” mottog samfinansierad stukturell fondfinansiering genom projektet

 “Ltd “Transparence” - deltagande i internationalla utställningar”. Kontraktet som genomförde projektet -  No.L-ĀTA-09-0015, daterat den 20 februari 2009. 

 

Under mars 2012 startade Ltd “Transparence” genomförandet av programmet inom EU:s strukturella fond, “Stöd till anställdas utbildning för att öka företagets konurrenskraft – stöd till
utbildning organiserat i form av partnerskap”.

IDAL Nr.L-APA-10-0015, Projekt Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/004

Produker

  • Isolerande glasenheter

  • Härdat glas

  • Laminerat glas

  • Dekorativt glas

  • Brandresistent glas

  • Packningar

  • Självrengörande glas

  • Om oss          © SIA "Transparence" @ 2012

    Developed by: WebMaking.Lv - Website development