Brandresistent glass

 

Klass E - Integritet, som ger partiellt skydd – vid brand har det en förmåga att skydda från flammor och heta gaser under en tid, dock, svagheten för dessa glas är vid intensiv värmeutveckling.

Tillgängliga: E30, E60, E90 samt även E120.

Den används mest för fasta och mobila glaspartier, glastak, fasader etc.

 

EI klass - integritet + thermisk isolering, mer komplett skydd vid brand, glasen är tjocka och tunga. Skyddar från flammor och gaser under en längre tid.

EI brandresistent glas är ett laminerat glass med 2 eller fler härdade glas, där skiktet mellan glasen fylls med genomskinligt gel som reagerar vid en särskild temperatur.

Om temperaturen stiger och maximal värme uppnå, reagerar intern gel genom att bli hårdare och blir därför en sköld  som stoppar strålande hetta som kan gå genom glaset.

Nivån på brandskyddet för detta glas stiger i proportion med antalet skikt av gel mellan glasskivorna. Det är resistant mot fukt.

Tillgängligt: EI30, EI60, EI120 samt EI90S.

Denna typ av glas används vid olika projekt som kräver brandskydd: nödutgångar, utrymmningsvägar, branddörrar, korridorer, skiljeväggar, fasader, etc.

 

EW klass - integritet + begränsad thermmisk isolering.

Tillgängligt: EW30 samt EW60.

EW glas har en speciell beläggning på ena sidan som minskar värmeöverföringen till den andra sidan.

 

Det kan användas för interiörer och exteriörer. Detta glas kan användas i projekt där brandskydd  krävs: nödutgångar, utrymmningsvägar, branddörrar, korridorer, skiljeväggar, fasader etc. Om byggnaderna Iigger nära varandra är denna typ av glas nödvändigt.

Om du är intresserad av våra produkter och projekt eller har några frågor, vänligen kontakta oss genom följande kontaktformulär.

Brandresistent glas          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development