Isolerande glasenheter

Och andra med eftersom teknologin utvecklas och söker nya lösningar som varje år utvecklar
glasmarknaden.

 

Vi erbjuder två typer av isolerande glasenheter: enkel kammare (två glas) och två kammare (tre glas) med enheter som är fyllda med ädelgas, i vårt fall – argon, som fördröjer överföringen från det interna - varma glaset till det externa – kalla glaset.

 

Isolerande glasenher tenderar att ha olika tjocklek, beroende på vald fönsterram.

                              

Glasenheter har också den estetiska funktionen; därför kan du beställa glas med lameller, lamellimitationer, persienner och även i olika former (välvd, A-fodrad, rund, etc.).

 

Transmission av energi genom glaset regleras av den Europeiska standarden EN 673, för Tyskland DIN 410, fö  Storbritannien BS 6993.

 

Enade fysiska och tekniska egenskaper och indikatorer hjälper dig att leda dig genom den breda utbudet av glas och glasenher från tillverkare. Bland de mest viktiga  är följande:

U – värmeenergins överföringshastighet, uttryckt i måttenheten W/m2K;

LT – ljusgenomsläpplighet, uttryckt i form av procent eller andel;

SF eller g – solfaktor eller solenergins överföring uttryckt i form av procent eller andel.

 

 

Isolerande glasenheter          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development