Med brandresistanta glas

Följande kriterier används för att mäta brandresistenta glas:

 

 

  • ·        Integritet – förmåga att skydda från flammor och heta gaser.
  • ·        Thermisk insolering – behållande av värme.

 

Bara integritet (Class E) ger partiellt skydd – vid brand har det en kapacitet att skydda från flammor och heta gaser under en tid, men bristen för dessa glas är en intensive värmeutveckling.

 

Integritet + thermisk insolering (EI) ger ett komplett skydd – vid brand har det en kapacitet att skydda från flammor och heta gaser under en tid så väl som att thermisk isolerings ges. Det betyder att temperaturen på den motsatta sidan av glaset, vid brand inte överstiger 140°C. Dessa glas  är tjocka och tunga.

 

Integritet + begränsad thermisk isolering (EW klass) är mellan E och EI klass taget i beaktande glasets  funktioner, skyddsnivå, tjockleken och vikten.

 

Mer information...

 

Brandresistent          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development