Ljudisolering

Isolerade glasenheter med ljudisolering kan redurera obehagligt ljud från stad och gatutrafik.


Erfarenheten visar att en effektiv ljudisolerande lösning vid glasning ska baseras på visa principer:

 

 

  • ·        Ju tjockare, mer massivt glas ju svårare är det att överbygga    ljudvågorna,
  • ·        Olika tjocklek av glas används i praktiken,
  • ·        För att öka ljudisolering används särskilda ljudisolerande  laminerade glas.

 

 

För att få en översikt av graden av önskad nivå av ljudisolering, vänligen granska följande exempel på ljudvibrationer:

 

 

  • ·        Människan märker inte ändringar på upp till 3 dB,
  • ·        Ändringar  upp till 5dB – är klart hörbara,
  • ·        Människans öra upplever ändringar upp till 10dB som en signifikant      ökning eller minskning.

 

Ljudisolering (Rw) indikerad med decibel (dB), och dess värde beskriver glasets kapacitet att glas kan reducera störande och obehagliga ljud.

Viskning 30 dB

 

Tal 40-60 dB

 

Skrivmaskin 65-75 dB

 

Bil 70-80 dB

 

Lastbil 80-90 dB

 

Lufthammare ( borrning) 90-110 dB

 

Jetplan 110-130 dB

  

RwdB– vērtība

Ljudisolering          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development