Med solskydd

Isolerande glassenheter med en beläggning som skyddar från solstrålar och reducerar intaget av värme och ljus. Inglasningen används för stora ytor som fungerar som en sköld för solens hetta och som skyddar från värme i rummen/fastigheterna.

 

Genom att använda isolerande glasenheter är det möjligt att signifikant spara energi, som används till rumskyla. Då denna typ av isolerande glasenhet håller en del av värmen och solexponeringen,

Är interiören inte synlig från utsidan och ljuset inte bländar i ögonen när man är inomhus. Det är möjligt att använda olika typer av enheter beträffande beläggning och tjocklek.

s.

LT – ljusöverföring (%);

 

 

g – solelement eller solenergi överföring (%).

Solreflektion          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development