Isolerande glasenheter med Lågt- E

För att minska värmeförlusten, glas med selektiv beläggning eller Lågt-E (låga utsläpp) används denna beläggning som hjälper att minska värmeförlsterna med 2-2,5 gånger.

Vi använder ett glas med en svagt selekterande beläggning som appliceras på en förtillverkat klart flytglas med en hög termisk verkningsgrad. Värmeisoleringen i glasenheten beror på antalet glas och luftskiktet mellan dem, glastypen och tjockleken av blocket.

Jämfört med en glasenhet med enkelt isolerande glas, kan vi överväga ett standardfall med en tjocklek av blocket av 24mm där två 4mm tjocka glas används och den interna av dem  har en selektiv beläggning. Ug-värdet på ett sådant block är 1.1kw/m2

 

Ug-värdet för en två-kammars isolerande glasenhet, om tjockleken är 36mm och det finns tre 4mm glas, där både den interna och externa har en selektiv beläggning som är 0,8 kw/m2. Naturligvis kan det finnas svagt högre eller lägre värden på Ug, då allt beror på glaset och brickans tjocklek.

Därför kan du välja den bästa och mest lämpade – kontakta oss och vi kommer att hjälpa dig.

Värmeisolering          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development