Självrengörande glas Activ, Bioclean etc.

Som andra glas så behåller det självrengörande glasbeläggningen sina funktioner, men olikt de traditionellla glasen, så har den, om korrekt installerad flera fördelar; bättre transparens under regniga väderförhållanden,  mer sällan rengöring, den är resistent mot mekaniska skador som ett resultat av lång tid av utnyttjande.

 

Under normala förhållanden är den unika beläggningen påverkad av ljuset och en rad kemiska    processer, som drar ned den organiska smutsen som finns på ytan. Då materialet har hydrofila egenskaper, som främjar en jämn vattenspridning över glasytan och smutsen som dragits ned, kan det enkelt tvättas bort från ytan vilket signifikant minskar ytterligare behov av rengöring. Detta glas kan användas både för enkel glasning och isoleringsenheter, där den självrengörande beläggningen är lokaliserad på utsidan av byggnaden.

 

Fastän glasytan är hård, använd inte slipande rengöringsmedel vid tillhandahållandet av ytterligare rengöring, om detta är nödvändigt.

 

Detta glas kan vara härdat och laminerat.

Om du är intresserad av våra produkter och projekt eller har några frågor, vänligen kontakta oss genom följande kontaktformulär.

Självrengörande glas          © SIA "Transparence" @ 2012

Developed by: WebMaking.Lv - Website development