Kvalitātes vadība

SIA Transparence ir viena no lielākajām stikla apstrādes rūpnīcām Latvijā, kura nozarē darbojas jau no 2003. gada. Uzņēmuma produkcija ir pazīstama gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Uzņēmums ražo stikla paketes, veic visa veida stikla apstrādi, piedāvājot dekoratīvā, tonētā, siltumizolējošā, saules enerģiju atstarojošā, ugunsdrošā, laminētā un cita stiklojuma veidus.

SIA Transparence raksturo modernu ražošanas tehnoloģiju ieviešana, kuras ir labvēlīgas darbiniekiem, racionālas un orientētas uz resursu un apkārtējās vides aizsardzību, nodrošinot nepārtrauktu visu procesu izpildījuma uzlabošanu, palielinot to efektivitāti.

Mērķis

Nodrošināt visaugstākās kvalitātes stikla izstrādājumu ražošanu, atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem.

Uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 5001:2011 standartiem. Mēs strādājam ar sertificētiem materiāliem un atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām.

Kvalitātes, vides un energopolitika:

  • ietver orientēšanos uz esošo un potenciālo klientu apmierinātību ar augstas kvalitātes produkciju un pakalpojumiem, kā arī citu ieinteresēto pušu prasību un vēlmju izpildi, kas nosaka patērētāju uzticību un atkārtotus produktu pasūtījumus;
  • ietver orientēšanos uz nepārtrauktu sistēmas uzlabošanu, kas samazina ražošanas izmaksas un nodrošina augstāku produktivitāti;
  • atbalsta energoefektīvu un videi draudzīgu produktu un pakalpojumu izvēli iepirkumos;
  • atbalsta drošu, videi draudzīgu un energotaupīgu darba paņēmienu pielietošanu;
  • atbalsta tādu produktu ražošanu, izstrādi un attīstību, kuri to ekspluatācijas procesā palīdz klientiem un sabiedrībai kopumā īstenot videi draudzīga dzīvesveida un energotaupības principus.
SIA Transparence orientēts nepārtraukti uzlabot un pilnveidot kvalitātes pārvaldību, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi, pielāgojot to pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem.
Uzņēmuma produkcija un pakalpojumi atbilst saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem, kā arī ārējo tirgu normatīvajiem aktiem, ja tādi ir saistoši. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamās produkcijas klāstā.

 

Atbildība

Mūsu panākumu pamatā ir profesionāli un radoši darbinieki. Uzņēmums motivē darbiniekus kvalitatīvas produkcijas izgatavošanai un pakalpojumu sniegšanai un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.
Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks un uzņēmuma labā strādājošais. Katrs darbinieks ir atbildīgs par savu rīcību kvalitātes, vides un energopārvaldības sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai.
Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai produkcijas un pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā.

Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrole ir ļoti nozīmīga visos ražošanas procesu posmos, tādēļ mūsu kvalitātes inženieri seko stikla izstrādājuma izgatavošanai, sākot ar izejmateriālu pārbaudi, ražošanas procesa kontroli un beidzot ar gatavā izstrādājuma kompleksu pārbaudi.

Vides aizsardzība

Lai efektīvāk īstenotu ražošanas un vides aizsardzību, SIA Transparence realizē ražošanas kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas nepārtrauktu pilnveidošanu un veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību kopumā.
SIA Transparence apņemas ražot augstas kvalitātes produkciju, pārdomāti samazinot resursu patēriņu, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas un risinājumus, ievērojot nacionālās un starptautiskās vides likumdošanas prasības un citas uzņēmumam saistošās prasības vides aizsardzības jomā. Uzņēmums regulāri izglīto uzņēmuma darbiniekus resursu taupīšanas un vides aizsardzības jautājumos.

Vides politikas mērķi:

  • racionālā dabas un energoresursu izmantošana;
  • vides piesārņojuma samazināšana un novēršana;
  • preventīva vides risku identificēšana un vadība.

 

Energopārvaldība

Uzņēmums, īstenojot energopārvaldības sistēmu, enerģiju izmanto saimnieciski un racionāli. Lai spētu nodrošināt nepieciešamos uzņēmuma procesus ar minimālo enerģijas patēriņu, mēs pastāvīgi uzlabojam energoefektivitāti.

Pieprasi piedāvājumu savam projektam!